Catégorie Archives: Coquine cochone

Blog de salope soumise vieilles fesses

což jsou vysílae malého vkonu v pásmu dlouhch nebo stedních vln. Již Minsk ml nahlásit uzavené letišt Severnyj, stejn jako ono samo. 18 chiennes a dresser 3 18 chiennes a dresser 3 : Elles défilent les salopes pour se ramasser un doigt dans le cul avant la pipe, c'est le menu de 18 chiennes à dresser. ILS je radiotechnick systém pro pesné navedení na pistání. Nebudeme hovoit o dálkové navigaci, to je jiná kapitola. Ve zprávách nebyla o radaru zmínka. Jak pistávají letadla a co se pitom mže pihodit. PRO vlka vlku vn píšete pitomosti, vraždy polskch dstojník naídil Stalin, a byl Hitler jak chtl nenaizoval vraždy zajatc, ani tch ze sssr, i když Stalin nepodepsal ženevskou smlouvu. President a nebo záchrann vrtulník s tžce zrannm by ho pijmul?

Libor Stejskal - Názory: Blog de salope soumise vieilles fesses

GPS navigace se pro pistání samostatn nepoužívá, jen ve spolupráci s pozemními systémy. Ruská komunistická zb dodávala Hitlerovi potraviny, ropu,ocel atd posílala svm soudruhm ve zbrani wermachtu, waffen SS a Hitlerovi blahopejné telegramy k dobití Varšavy, Paíže atd, Stalin vyhnal z Moskvy eskoslovenského velvyslance a pijal velvyslance Slovenského štátu, staí íst jen komunistické. Mimojiné mne zaujala (a do této chvíle nenapadla) jeho následující úvaha: "Ne dost dobe rozumím informacím ohledn 'nedoporuení' pistát. Pílet k letišti a piblížení na pistání má nkolik fází: pílet po nkteré z letovch tratí star do nkterého bodu IAF (Initial Approach Fix) let z bodu IAF do bodu FAF (Final Approach Fix) pípadn let. Pokud z bodu FAF letišt nevidí a pokrauje v manévru, je to ruská (polská) ruleta. Vysíla Marker na zemi vysílá nahoru, palubní pijíma signalisuje pelet. Dále je letadlo vybaveno pijímaem marker (MKR). Soit elles tirent sur leurs petites culottes, soit elles la posent mais se tournent toujours pour offrir le petit trou du cul au doigt inquisiteur. Konené asi jen na palub letadla. Voir la video 18m53 311.17 Mo mp4.  Fesses qu'elle va se faire claquer, pétrir, écarter avec bonheur par notre papi cochon. K navedení letounu lze také použít pozemního pistávacího radaru, kdysi pradávno jich Tesla Pardubice do sssr spoustu dodala (RL-41). Kdyby ruská komunistická zb nevtrhla do Polska, válka by se vyvíjela jinak, to mli Britové i Francouzi vyhlásit válku sssr, anebo jen bojovat na polském území- osvobodit toto území co zabrali národní socialisté dlnití a nechat v okupaci to, co zabrali komunisté.

    Plus d'Articles

0 Commentaire sur "Blog de salope soumise vieilles fesses"

Commentaire

L'adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *